Juridische scan

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

De belangrijkste wet- en regelgeving:

  • Wet koop op afstand
  • Algemene informatieplichten
  • Elektronische overeenkomsten
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Terhandstelling algemene voorwaarden
  • Telecommunicatiewet

Een juridische scan van Webwinkelrecht helpt u vast te stellen of u aan deze wettelijke eisen voldoet. Vraag naar de mogelijkheden!
Wilt u uw website laten scannen en advies over de nieuwe consumentenwetgeving, klik dan hier.